MenúTancar

Terapia ocupacional a casa

11.10.2022

Equip ADN us ofereix la possibilitat de rebre un Terapeuta Ocupacional especialitzat en la intervenció en el context natural, és a dir, a casa vostra o a l’escola. Aquest servei és molt efectiu ja que estarem intervenint directament en el dia a dia del nen/a i del seu entorn, proveint a la família d’estratègies i idees que es podran posar en marxa immediatament.

Aquest servei constarà de 3 visites mínimes que es poden perllongar en el temps segons les necessitats:

  • 1era Visita: Observació i anàlisi del perfil del nen/a i de les seves necessitats.
  • 2ona Visita: Proveir d’estratègies per millorar la regulació sensorial i emocional.
  • 3era Visita: Adaptacions per millorar l’autonomia, conductes i aprenentatges.

( * ) Possibilitat d’altres visites de seguiment.

El Terapeuta Ocupacional us pot ajudar en tots aquells aspectes del dia a dia on el nen/a presenti alguna dificultat:

  • Autonomia: menjar, vestir-se, higiene, control d’esfínters, desplaçar-se fora de casa.
  • Conducta: evitar activitats diàries, no voler seguir indicacions, hiperactivitat o sobre-estimulació a casa, agressions, auto-estimulació.
  • Aprenentatges: concentració, comunicació
  • Sensorial: Necessitats d’eines per regular els inputs sensorials externs (híper estimulació o hipo estimulació).
  • Motricitat: millora de la motricitat fina o grossa, des de portar a terme activitats específiques amb les mans fins a la mobilitat per casa i per la comunitat.

( * ) Aquestes servei es pot proporcionar a casa i/o a l’escola.
( * ) Demana’ns informació.