MenúTancar

Intervenció Sensorial Motriu

11.10.2022

Un nombre important de persones amb autisme poden presentar hiper o hipo sensibilitat sensorial que es manifestarà en conductes determinades.

Aquestes poden suposar una dificultat per seguir els aprenentatges escolars o per assolir els objectius mínims d'autonomia. La nostra terapeuta ocupacional portarà a terme un perfil sensorial per descobrir en quines àrees el nen presentarà dificultats o necessitats concretes: a nivell auditiu, motriu, vestibular, propioceptiu, olfactiu o visual.

A partir d'una dieta sensorial individualitzada es milloraran totes aquestes àrees.