MenúTancar

Grups d'habilitats socials

Habilitats Socials

04.05.2021  

Els grups d'habilitats socials es formen escollint nens i nenes amb nivells cognitius i comunicatius similars.Es treballen habilitats específiques de caire social com els torns, normes socials, teoria de la ment, i aprenentatges social per millorar la interacció tant amb adults com amb els iguals, facilitant la inclusió i la iniciació social a altres contextos.