MenúTancar

Grups d'habilitats socials

Habilitats Socials

20.09.2021

Les sessions d'habilitats socials són clau per treballar aspectes tant importants com són la socialització i les relacions amb els iguals.

Les sessions es realitzen en grup de manera que es pot incidir en els comportaments socials en el moment, reforçant i estimulant l'aprenentatge així com millorant la gestió de situacions socialment complexes.

Els grups d'habilitats socials es formen escollint nens i nenes amb nivells cognitius i comunicatius similars. Es treballen i s'ofereixen eines específiques per abordar temes socialment importants com per exemple: com iniciar una conversa, l'ús apropiat de l'humor, com fer amics (i com mantenir-los) o com afrontar situacions de bullying.

En definitiva, ensenyem habilitats socials contextualment vàlides, és a dir, les expliquem pas a pas per tal de comprendre-les i usar-les de manera efectiva i socialment acceptable

Les nostres terapeutes estan formades en PEERS®, l'únic programa específic d'habilitats socials per adolescents i joves amb TEA amb evidència científica.

Com entrar en una conversa de grup