MenúTancar

Formació tècnica i de support per a mestres, pares i altres professionals

Formació

11.10.2022

Organització de cursos, seminaris i xerrades per formar a pares i a professionals que tractin amb persones amb dificultats i/o a persones dins de l’espectre autista.

Consulteu l'apartat de formació.