MenúTancar

Atenció individualitzada en el centre

Atenció individualitzada

20.09.2021

L’atenció individualitzada és el nucli de la nostra intervenció. Després d’avaluar les necessitats de cada nen/a, les terapeutes escriuran un pla de treball individualitzat que s’acabarà de concretar formant equip amb la família.

Aquests objectius s’avaluaran periòdicament, depenent sempre de la intensitat del programa que es porti a terme.

El Pla de treball és un document viu i molt pràctic, tant pels professionals com per la família on s’hi inclouen idees, estratègies, activitats i pautes per treballar tots/es en la mateixa direcció.