MenúTancar

Autisme, llenguatge i joc simbòlic

11.10.2022

FASES DEL JOC I EL LLENGUATGE SEGONS CAROL WESTBY

FASE I 9 to 12 mesos

Moure’s d’un costat a un altre per demanar el que vol , buscar una joguina a sota una manta o dintre d’una caixa de cartró. Llenguatge: Demanda a l’adult del el joc o joguina que li agrada (R+).

FASE II 13-17 mesos

Exploració joguines assaig-error. Dona joguina a l’adult si no li funciona (TOM)Teoria de la Ment Llenguatge: Petició, establir interacció, protestar, etiquetar objectes. Demanar ajuda (gest).

FASE III 18-19 mesos

Joc simbòlic fent veure que beu aigua, o que menja. Llenguatge: Rebuig, acceptar, repetició, negació, inexistència, situació de la joguina (on es troba).

FASE IV 19-22 mesos

El joc simbòlic s’estén més enllà d’un mateix: jugar a pentinar la nina, donar menjar, posar-la al llit. Combinació de DUES joguines en joc simbòlic: posar cullera al plat, serveix aigua amb la gerra al got. Llenguatge: el meu, per a mi… comencen a fer referencia a objectes i persones no presents.

FASE V 24 mesos

Poden representar les seves experiències diàries: fer veure que és la mare, pare, nen petit.. utilitza objectes però realistes propers a la realitat. Sense utilitzar personatges en miniatura. Utilitza blocs però només per construir i tirar-los a terra, no com a ús del joc simbòlic.

Llenguatge: Les mateixes funcions pragmàtiques del llenguatge però estenent a frases curtes. Hi apareixen gerundis, plurals, possessius. El llenguatge ja va més enllà del joc simbòlic, qüestionant i compartint informació.

FASE VI 2 a 2.5 anys

Representen situacions menys freqüents en la vida diària del nen. Sobretot situacions difícils o traumàtiques. Metge, infermera i nen malalt. Mestre-nen. Botiga-compres. Joc paral·lel és el més important.

Llenguatge: Respon adequadament a W qüestions. No respon encara al perquè? Pregunta sovint perquè però sovint sense esperar a la resposta.

FASE VII 3 anys

Joc simbòlic seguint una estructura: barrejo ingredients, poso al forn, serveixo, rento plats..) Això també comporta començar a entendre ara abans després, formes verbals diferents. Utilitzen joguines i objectes utilitzats anteriorment però amb més complexitat. Ex. La nina s’amaga a sota la taula perquè el cuiner no la vegi. Llenguatge: Passat simple. Alguns verbs futurs.

FASE VIII 3 a 3.5 anys

Joc simbòlic amb casa de nines per tant TOM molt més elaborat. Els Blocs s’utilitzen per a fer cabanyes. Un objecte es pot utilitzar per a representar un altre, per tant per jugar no necessitem un estímul concret. Utilitza joguines amb personalitat pròpia : la nina és una amiga. (TOM)

Llenguatge: Adjectius molt descriptius, molta més percepció de TOM. Conceptes emergents en la parla: formes, tamanys, colors, textures, relacions espaials. (sovint insistim en això massa aviat!. Donen diàlegs a nines i joguines. Llenguatge metalingüístic: “Ell ha dit que...” Utilitza demandes indirectes: “ La mare em deixa menjar-me les galetes per esmorzar”. Canvia el discurs depenent de l’oient. TOM definitiu.

FASE IX 3.5 a 4 anys

Comença a resoldre problemes no experienciats abans. Construir una teulada pel circ, mirant a diferents objectes rebutja alguns sense provar raonant.. massa gran, massa pesat, etc. Planifica i fa hipòtesis “què passaria si...¨utilitza nines i titelles per interpretar situacions. Construeix amb blocs estructures tridimensionals que representen objectes vists prèviament.

Llenguatge: Conceptes: “Això hauria...” “ Això faria que...” “Això no anirà bé” “Si fas això, després això...¨” Això és prou gran però massa pesat”. Verbalitza intencions utilitzant “pot, podria, farà...” i conjuncions Comença a respondre apropiadament a preguntes amb Qui i Com , requerint raonament perceptiu.

FASE X 5 anys

Planifica una seqüència de joc simbòlic i organitza situacions per avançat, amb objectes i amb nens. Pot coordinar situacions diferents. Per exemple, planifica el seu paper en el joc simbòlic i decideix què estaran fent també els altres. Ja no depèn de joguines o objectes reals., sinó q per organitzar escenes pot basar-se en situacions imaginades. Situacions de jocs de cooperació.

Llenguatge: Subordinades amb links amb diferents frases mitjançant conjuncions i preposicions. Utilitza partícules relatives al temps: I llavors... Quan... Primer... després... L’últim... Mentre..., Abans... depsrés... Però no ho domina plenament fins als 10-12 anys.