MenúTancar

Psicopedagoga

Luciana Petroni

19.09.2022

Formació Acadèmica

Llicenciada en Psicopedagogia per la Universitat del Salvador (U.S.A.L.) Buenos Aires, Argentina

 • Psicopedagogia - Institut Superior Antonio Ruiz de Montoya (I.S.A.R.M) Posadas Misiones, Argentina
 • Màster en Psicologia Cognitiva (Universitat de Buenos Aires) tesi en curs
 • Postgrau en Coaching Educatiu. CEIDEPS, Barcelona
 • Seminari Autisme i Síndrome d'Asperger. Eines per a l'avaluació diagnòstica i la intervenció clínica educativa
 • Curs FLENI Workshop “Abordatge dels problemes de conducta en nens i adolescents amb N.E.E (Necessitats Educatives Especials)
 • Curs “La Consciència Fonològica com a mètode d'alfabetització primerenca”, JEL Aprenentatge
 • Curs de N.E.E. Necessitats educatives especials i adaptacions curriculars
 • Curs d'Avaluació Neuropsicològica Infantil, UBA

Experiència

 • Treball en intervenció comunitària, (voluntariat) al Casal dels Infants a Salt amb nens i mares. Projecte Vincles
 • Psicopedagoga d'institucions escolars
 • Psicopedagoga a la Llar de Dia Posadas, Misiones, Argentina
 • Tractament personalitzat domiciliari i al consultori a S.I.A.In. Servei Interdisciplinari d´Atenció Infantil. Tractament Individualitzat a nens amb TEA, Discapacitat Intel·lectual, Trastorns específics de l'Aprenentatge; Dislèxia i Discalculia
 • Mestra Integradora de nens amb TEA a Institucions educatives a Buenos Aires, Argentina
 • Terapeuta assistent de nens amb TEA, Centre d'Estimulació Primerenca, Espai, Buenos Aires, Argentina