MenúTancar

Logopeda

Irma Pujola

11.10.2022

Formació Acadèmica

Grau en logopèdia a la Universitat Autònoma de Barcelona.

  • Màster en Disfàgia Orofaríngea a l’Escola de Neuropsicologia i Patologia del Llenguatge.
  • Pràctiques a la residència de persones amb pluridiscapacitat Esclat Marina.
  • Pràctiques a l’Hospital d’Hospitalet, a l’escola d’educació especial Col·legi Paideia i a la residència de persones amb pluridiscapacitat Esclat Marina.
  • Formació Oficial de PECS a Pyramid Educational Consultants.
  • Curs d’Intervenció en el Trastorn de l’Espectre de l’Autisme en la infància i l’adolescència a l’Hospital Sant Joan de Déu.
  • Curs Infància, potència i acompanyament a Teta-à-Porter.

Experiència

  • Logopeda amb infants i adolescents amb trastorns d’aprenentatge als centres Gemma Sadurní – pedagogia i logopèdia i Ses Arrels.
  • Acompanyant d’infants d’1 a 6 anys d’edat a La Pasta de Sal.
  • Educadora de persones amb diversitat funcional a Residència Vora Riu – Integra.