MenúTancar

Psicòloga

Andrea Trujillo

20.06.2022

Formació Acadèmica

  • Psicòloga graduada per la Universitat de Girona (UdG)
  • Màster Oficial de Psicologia General Sanitària per la Universitat de Girona (UdG)
  • Curs de “Salut Mental Perinatal” (UAB)
  • Curs de “Trastorns de l’aprenentatge, de conducta i dels estat afectius: diagnòstic i intervenció (Integratek)
  • Curs de “Detecció, diagnòstic i intervenció del TEA” (Integratek)
  • Formació Oficial en la metodologia DENVER i PECS

Experiència

  • Psicòloga amb nens i nenes que presenten dificultats o trastorns d’aprenentatge a l centre Ona (St. Feliu de Guíxols)
  • Experiència laboral com a vetlladora, en un casal d'estiu de dos infants amb trastorn del neurodesenvolupament.