MenúTancar

TEACCH

19.09.2022

El mètode TEACCH es centra en la persona amb autisme i en el desenvolupament de les habilitats, interessos i necessitats d’aquesta. La base del TEACCH parteix de la idea de proveir al nen amb un entorn on aquest pugui ser més independent, es senti segur i estigui tranquil. Seguint aquesta filosofia es vol entendre millor a l’individu i a la “cultura de l’autisme”, suggerint que les persones amb autisme formen part d’un grup distintiu amb característiques similars, diferents però no necessàriament inferiors a la resta de la població.

Investigacions científiques han demostrat que les estructures físiques i metodològiques posades en marxa pel sistema TEACCH faciliten l’aprenentatge donant suport a aquests nens. Mitjançant aquest sistema s’organitza l’espai físic, s'utilitzen horaris visuals, es clarifica allò que s’espera dels nens i s’implementen altres materials també visuals per tal que els nens siguin més autònoms i no depenguin sempre dels adults.

El TEACCH també capitalitza els interessos de les persones amb autisme, incrementant així la seva motivació, adoptant sempre una actitud positiva sense haver de forçar en cap mesura als nens. Així s’utilitzen també sistemes com “ara treball i després descans” o “ara treball i després activitat preferida”, això es presenta de manera visual davant dels nens explicant què s’espera d’ells i quanta estona durarà l’activitat.