MenúTancar

PECS

11.10.2022

Les sigles PECS responen a la descripció del sistema, en aquest cas en anglès: Picture Exchange Communication System, és a dir, Sistema de Comunicació a través de l’Intercanvi d’Imatges per tal d’ajudar a persones amb dificultats comunicatives en l’intercanvi socio-comunicatiu amb els altres.

El sistema PECS va ser desenvolupat per Frost i Bondy al 1985, a través del seu treball als Estats Units a l'estat de “Delaware”, en un projecte per a infants preescolars amb autisme i altres desordres en la interacció comunicativa. Els escolars tractats no eren capaços d’utilitzar cap sistema de comunicació que fos funcional (Bondy and Frost, 2002).

El sistema PECS és adequat per a adults i nens que no es comuniquen o que no demostren intenció comunicativa. També és eficaç per altres persones que es poden comunicar però de manera poc efectiva: persones amb Trastorns Específics de Llenguatge (TEL), Síndrome de Down, Paràlisi Cerebral, Síndrome Àngelman, Trastorns Generals del Desenvolupament (TGD), adults amb pèrdua de la parla per ictus o Alzheimer, és a dir, qualsevol trastorn o afectació que dificulti la producció verbal.

PECS pot ajudar a l’usuari de dues maneres diferents: incrementant la motivació per l’intercanvi de significat, és a dir, la interacció, i per altra banda, ajuda a organitzar la parla en aquells usuaris amb un vocabulari limitat però que l’utilitzen en un context incorrecte o sense una intenció comunicativa clara. PECS és un sistema molt estructurat que simplifica el procés d’aprenentatge en l’adquisició i desenvolupament del llenguatge al voltant d’una àrea essencial, la interacció social. Per a més informació podeu visitar www.pecs.com

Qualsevol informació o taller de formació de PECS es farà a través de la companyia Pyramid España, única proveïdora autoritzada d’aquest mètode a l’Estat Espanyol i a altres països de parla hispana.