MenúTancar

Integració Sensorial

19.09.2022

Els nostres sentits són essencials perquè puguem funcionar i viure en societat. Aquests ens proporcionen una experiència única i ens permeten interactuar amb els que ens envolten.

La Integració Sensorial s’ha definit com la transformació de les sensacions en percepcions, o si ho simplifiquem encara més, podríem dir que és l'organització de les sensacions que ens arriben de manera que puguem quedar-nos només amb aquelles que ens són útils (Ayres 1979, a Smith Myles et al 2000) per entendre el medi on vivim i a respondre adequadament a les diferents situacions.

Diversos sistemes sensorials en el cos envien informació al sistema nerviós central on aquesta s’organitza i es prioritza segons el que més ens interessa. Les respostes que segueixen poden adoptar la forma d’un sentiment, un pensament, una resposta motora o qualsevol combinació. Per les persones amb dificultats d’integració sensorial, les respostes sovint són diferents a les que una majoria de la població donaria.

Per exemple, dutxar-se podria ser una experiència molt dolorosa a causa de la sensació de l’aigua en el cos (hipersensibilitat) o un tall o una cremada a la mà ens pot semblar inapreciable (hiposensibilitat). A més, en alguns casos és possible experimentar una sensació sensorial en un sistema en concret, però l’estímul ens pot estar arribant per un sistema diferent.

Així, algú pot escoltar un soroll fort responent cobrint-se els seus ulls. Aquesta condició sensorial es coneix com sinestèsia i mentre que pot causar confusió, les persones amb aquesta condició només han conegut el món d’aquesta manera. És més probable que causi problemes per als pares / cuidadors ja que poden malinterpretar la sensibilitat sensorial.

S’ha demostrat que les persones amb Trastorn de l’Espectre Autista poden percebre el món i els estímuls que ens envolten de manera molt diferent. Així poden presentar dificultats en la Integració Sensorial. Per poder avaluar i interpretar quines dificultats es presenten podem utilitzar el “Sensory Profile Checklist” de la Olga Bogdashina (2003) . Aquest qüestionari és llarg però no és difícil de respondre. En alguns punts s’han de fer proves concretes per veure quin grau d’afectació presenta la persona avaluada. El gran avantatge d’aquest qüestionari és que ens dóna idees i ens indica quines àrees s’han de treballar per poder acomodar i flexibilitzar aquesta Integració Sensorial.

En el nostre centre treballem paral·lelament amb la nostra Terapeuta Ocupacional que és l'especialista en determinar en quines àrees el pacient presenta dificultats i com s'ha d'intervenir.

Teràpia Ocupacional SYnC

Els terapeutes ocupacionals tenim com a objectiu capacitar i apoderar a les persones a desenvolupar habilitats perquè puguin participar de forma activa i autònoma en les seves ocupacions principals.

El joc és una de les principals i fonamentals ocupacions dels infants. A través d’ell experimenten un munt de sensacions que els ajuda a adquirir aprenentatges necessaris pel seu desenvolupament general.

És per aquest motiu que en les nostres intervencions terapèutiques, de teràpia ocupacional pediàtrica i d’integració sensorial, el joc és primordial.

Teràpia d’integració sensorial

Té com a principal objectiu ajudar al nostre sistema nerviós central a organitzar i interpretar totes aquelles sensacions que rebem a través dels nostres sistemes sensorials per tal de respondre, de forma adaptada, en els nostres entorns i contextos naturals.

La intervenció es duu a terme en un espai que ajuda a nodrir sensorialment a l’infant tenint en compte les seves necessitats individuals i específiques. Els gronxadors, les cordes, les licres, les pilotes, les rampes, els trapezis i el material tàctil són els nostres grans aliats, ja que ens ajuden a oferir estímuls sensorials vestibulars (moviment), propioceptius (força, músculs articulacions i tendons) i tàctils. Aquests són especialment importants pel desenvolupament i aprenentatge d’habilitats superiors. (piràmide)

Teràpia Ocupacional pediàtrica

Realitzem una anàlisi de l’activitat que ens permet identificar les necessitats individuals de cada infant i/o adolescent, promoure i potenciar les seves fortaleses i capacitats.

La nostra mirada terapèutica (mirada holística) té en compte tots els entorns amb els quals interactua l’infant. Treballem fent una adaptació de l’entorn per potenciar i promoure el major grau d’inclusió i participació. Per aquest motiu fem acompanyaments escolars i al domicili.

Potenciem l’autonomia personal en les activitats de la vida diària (higiene, vestit, alimentació, etc.) a través de l’ocupació més significativa dels infants, el joc.