MenúCerrar

Grupos de habilidades sociales

Habilidades sociales

04.05.2021  

Les habilitats socials es treballen en grups de 2 a 4 nens i nenes amb nivells cognitius i comunicatius similars. Es practiquen habilitats específiques de caire social com l’atenció compartida, les normes socials, la comunicació verbal i no verbal, l’empatia, i diferents estratègies per millorar la interacció tant amb adults com amb els iguals. L’objectiu principal és facilitar la inclusió i la participació a l’escola, en activitats extraescolars i en les activitats de la vida diària.