MenúTancar

TGD (Trastorn Generalitzat del Desenvolupament)

Pere – 10 anys

11.10.2022

En Pere va arribar al nostre centre amb 8 anys. A l’escola mostrava conductes violentes envers alguns companys i algunes de les mestres. També mostrava interessos molt restringits i sempre jugava amb el mateix nen a l’hora del pati. Per altra banda en Pere era molt intranquil, tenia la necessitat de moure’s constantment, de saltar, de picar fort a terra amb els peus i tot sovint de cridar.

La metodologia més important i efectiva que es va utilitzar amb en Pere va ser les Històries Socials. Utilitzant els seus interessos, fotos d’ell mateix i situacions conegudes es van confeccionar vàries històries socials on s’explicava al nen maneres alternatives de comportar-se a l’escola, com jugar amb altres nens, com interessar-se per altres coses i normes socials generals. També es van proporcionar a l’escola alguns recursos visuals (horari visual, sistema de treball, economia de fitxes) per estructurar més les activitats diàries del nen i per tal de motivar-lo a portar-les a terme de manera més efectiva.

També es va obtenir un perfil sensorial del nen per tal d’esbrinar certes necessitats físiques i sensorials a l’hora de treballar i així incloure tècniques d’integració sensorial a la teràpia privada, a l’escola i a casa.

10 anys

Actualment en Pere té 10 anys i ja no mostra tantes conductes violentes.

Actualment en Pere té 10 anys. Les seves conductes han millorat molt i a l’escola juga amb molts nens. En certs moments en Pere continua mostrant conductes violentes però és capaç d’autoregular-se utilitzant recursos visuals reconduint aquestes conductes. A nivell sensorial al Pere se li han proporcionat alguns objectes sensorials i tècniques presentades visualment que sempre porta a sobre i que consulta quan sent que té alguna necessitat d’aquest tipus.