MenúTancar

TEA (Trastorn Espectre Autista)

Maria – 2,5 anys

19.09.2022

Els pares de la Maria ens varen venir a veure quan la nena tenia 1 any i 6 mesos. La Maria podia emetre alguns sons però no deia cap paraula. No feia contacte ocular, no mostrava interès per cap joguina, tampoc mostrava interès per cap persona i sovint feia voltes sobre sí mateixa, s’estirava a terra o anava d’un costat a l’altra de l’habitació com si no sabés què fer amb ella mateixa i els objectes que l’envoltaven.

A la Maria se li varen proporcionar un sistema de comunicació alternatiu (PECS) per ajudar-la a comunicar-se de manera funcional amb imatges i a relacionar-se amb els adults. El sistema també es va implementar a l’escola bressol perquè la Maria generalitzés l’aprenentatge. Per altra banda també es va implementar el sistema TEACCH per donar estructura a la Maria, tant a l’escola com al centre terapèutic. La Maria de seguida va captar els dos sistemes. Mostrava molt interès per les imatges i per tant de seguida va aprendre a comunicar-se. Pel que fa al sistema TEACCH, des del moment que va tenir estructura a l’aula i a les sessions terapèutiques amb un horari visual, una estació de treball i altres suports visuals com un sistema de treball la Maria va incrementar considerablement la seva capacitat de concentració.

2 anys i 3 mesos

Actualment la Maria està desenvolupant la parla.

Actualment la Maria té 2 anys i 3 mesos i està desenvolupant la parla. La Maria és capaç de fer una petició demanant dos o més objectes amb el sistema pictogràfic. El seu contacte ocular ha millorat molt, així com la seva atenció conjunta. La Maria mostra més interès per les coses del seu voltant, juga amb els objectes de manera més funcional i en períodes més llargs i busca als adults per compartir el joc.