MenúTancar

SAF (Síndrome d'Alcoholisme Fetal)

Kevin – 12 anys

11.10.2022

En Kevin va arribar al nostre centre quan tenia 10 anys. Els seus pares estaven preocupats perquè a nivell acadèmic mostrava moltes dificultats, era incapaç de seguir les lliçons a l'escola, sempre estava desmotivat a classe i mostrava apatia. Tot i tenir un bon nivell cognitiu, Kevin tenia dificultats a l'hora d'organitzar, de gestionar el seu temps, de recordar rutines ja apreses i sobretot, d'expressar-se d'una manera ordenada i coherent. A més, a causa de la majoria d'aquestes dificultats, s'estava aïllant, tancant en si mateix, i perdent amistats.

L'equip de professionals van acordar amb els seus pares començar un pla de treball individualitzat i de grup. Kevin es va incorporar a un grup d'habilitats socials amb nens de la seva edat i perfils similars. A més també va rebre teràpia individualitzada centrada en aspectes més cognitius.

Les tècniques aplicades tant a nivell individualitzat com grupal han tingut, durant els 2 anys de teràpia, un enfocament cognitiu-conductual. Les metodologies utilitzades amb el Kevin han estat, TEACCH i SCERTS. Això vol dir que s'han utilitzat eines d'organització com agendes visuals, estacions de treball, sistemes de treball, seqüències visuals i temporitzadors per oferir als Kevin una millor organització i gestió de les seves rutines i aprenentatges. Les activitats proposades sempre han estat molt visuals i han tingut com a base els seus interessos per mantenir la motivació. Se li han creat eines per autoregular-se, com un termòmetre emocional, i per expressar els seus estats d'ànim i opinions amb criteri propi d'una manera més eficaç i coherent. A nivell grupal ha après habilitats com interactuar de manera assertiva, compartir, debatre, dur a terme treball en equip, ser crític i ajudar els altres. Sempre s'ha promogut la seva empatia, les seves funcions executives i el seu autoconeixement. En Kevin ha anat adquirint objectius específics de la metodologia SCERTS de manera progressiva i satisfactòria.

12 anys

Actualment en Kevin, és capaç de concentrar-se, organitzar-se i autoregular-se

En l'actualitat s'han reduït el nombre de sessions terapèutiques ja que en Kevin ha millorat molt i ara és capaç de concentrar-se, organitzar-se i autoregular-se en tots els contextos de manera efectiva. El noi segueix mostrant algunes dificultats que precisen treball, és per això que s'ha decidit mantenir alguna sessió terapèutica i sobretot coordinar amb l'institut de secundària al qual acudirà en breu.