MenúTancar

TEL (Trastorn Específic del Llenguatge)

Joel – 5 anys

19.09.2022

En Joel va arribar al nostre centre amb 3 anys. En aquells moments el nen tenia un ampli repertori de paraules però parlava de manera incoherent i incomprensible. Pel que fa la seva pronuncia en Joel tenia problemes per pronunciar molts sons i es frustrava moltíssim quan els adults no l’entenien.

El primer que es va fer va ser proporcionar-li un sistema de comunicació alternatiu perquè en Joel es pogués comunicar de manera més eficient i funcional, i sobre tot, per ajudar-lo en la comprensió i construcció de frases de manera més ordenada i coherent. El nen de seguida va mostrar interès per el sistema i en poques setmanes va assolir totes les fases del protocol del sistema passant de fer demandes concretes formant frases petites a estructures gramaticals molt més llargues i complexes. Aquesta eina va proporcionar al Joel molta seguretat, per tant, la seva frustració es va veure reduïda de seguida.

5 anys

Actualment en Joel ha desenvolupat la parla i comunicació funcional.

Actualment en Joel ja té 5 anys i ha desenvolupat la parla i comunicació funcional. Actualment el sistema de comunicació és augmentatiu i s’utilitza majoritàriament durant les sessions terapèutiques ja que en Joel es comunica de manera efectiva verbalment sense cap ajuda visual. En Joel és capaç de mantenir una conversa amb un adult o un altre nen de manera coherent i cohesiva utilitzant construccions molt complexes. Encara presenta dificultats fonètiques però ja no és frustra com abans sinó que torna a repetir els sons amb moltes ganes d’aprendre.